PIZZA ITALIAN TOGO

Contactinformation


Pizza Italian Togo 

46A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6
Bình ThạnhHồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
11:00 - 21:00
Thứ Ba
11:00 - 21:00
Thứ Tư
11:00 - 21:00
Thứ Năm
11:00 - 21:00
Thứ Sáu
11:00 - 21:00
Thứ Bảy
11:00 - 21:00
Chủ Nhật
11:00 - 21:00