PIZZA ITALIAN TOGO

PIZZA ITALIAN TOGO Pizza made by MR.LORENZO

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0913 925 204


Pizza Italian Togo 

46A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6
Bình ThạnhHồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 21:00
Thứ Ba
11:00 - 21:00
Thứ Tư
11:00 - 21:00
Thứ Năm
11:00 - 21:00
Thứ Sáu
11:00 - 21:00
Thứ Bảy
11:00 - 21:00
Chủ Nhật
11:00 - 21:00